Forbrugsfordeling

I tabellen nedenfor er det gennemsnitlige forbrug i MWh pr. m2 BBR angivet for forskellige ejendomstyper.

Eks.: Et paracelhus på 130 m2 brugte i gennemsnit i varmeåret 2013/14 13,52 MWh. 
( 130 * 0,104=13,52 MWh). 

Ejendommens anvendelse

2012-
2013

2013-
2014

2014-
2015

2015-
2016

2016-
2017

Fritliggende énfamilieshus (parcelhus)

0,122

0,104

0,103

0,109

0,109

Række-, kæde- eller dobbelthus

0,121

0,102

0,101

0,107

0,106

Etageboligbebyggelse

0,158

0,128

0,126

0,135

0,137

Døgninstitution

0,133

0,109

0,124

0,136

 0,133

Erhvervsmæssig produktion vedrørende industri, håndværk m.v.

0,055

0,025

0,018

0,017

0,016

El-, gas-, vand- eller varmeværk, forbrændingsanstalt o. lign.

0,139

0,087

0,080

0,087

0,085

Engroshandel og lager

0,108

0,172

0,086

0,090

0,081

Detailhandel m.v.

0,093

0,074

0,083

0,082

0,050

Pengeinstitut, forsikringsvirksomhed m.v.

0,043

 

0,101

0,102

0,0

Kontor og liberale erhverv bortset fra offentlig administration

0,651

0,576

0,497

0,532

0,563

Biograf, teater, erhvervsmæssig udstilling m.v.

0,123

0,103

0,110

0,239

0,118

Bibliotek, museum, kirke o. lign.

0,123

0,103

0,110

0,239

0,255

Hospital, fødeklinik o. lign.

 

 

 

 

 

Daginstitution

0,108

0,119

0,155

0,173

0,177

Enhed i forbindelse med idrætsudøvelse

0,304

0,262

0,280

0,326

0,272

Anden enhed til fritidsformål

0,089

0,071

0,071

0,074

0,061