Vojens Fjernvarme informerer

Ændring af varme-år/regnskabsår:

Fra 1. januar 2019 bliver varmeåret/regnskabsåret ændret, så det følger kalenderåret, det vil sige, at vi i 2018 får et forkortet varme-år/regnskabsår som løber fra 1. juni til 31. december. Fremover vil varmemåleren derfor automatisk aflæses den 31. december.  Grunden til ændringen er, at alle varmeværker skal kunne sammenlignes, (besluttet af folketinget), og derfor er vedtægterne også ændret, så den er i overensstemmelse med lovgivningen. Vedtægtsændringen er besluttet på generalforsamlingerne den 6. marts og den 20. marts 2018.

Ændring af á conto rater:

Fra 1. januar 2019 reduceres á conto rater til 6. Det vil sige, at der i 2019 og fremover skal betales varme som følger:

  1. rate forfalder 1. februar (sammen med årsopgørelsen, hvor evt. overskud/underskud modregnes).
  2. rate forfalder 1. april
  3. rate forfalder 1. juni
  4. rate forfalder 1. august.
  5. rate forfalder 1. oktober.
  6. rate forfalder 1. december.

OBS! Størrelsen af de enkelte á conto rater vil være højere end tidligere, hvor antallet af á conto rater var 10 pr. år, mod den nye ordning med 6 á conto rater pr. år, men den samlede årlige varmeregning vil ikke blive ændret på grund af det. 

Årsaflæsning af fjernvarmemåleren i 2017/2018:

Årsaflæsningen foretages automatisk den 30. april 2018. Varmeopgørelsen og nyt budget sendes til dig i slutningen af juni måned via Betalings Service. Maj og juni er ratefrie og det betyder at første rate forfalder den 10. juli. Den 10. juli bliver evt. overskydende penge som hidtil brugt som betaling for juli raten og hvis beløbet er større end juli raten bliver de overført til forbrugerens bankkonto.

Har man et varmeforbrug der er større end budgetteret, bliver overskydende opkrævet den 10. juli.

Forbrugere der ikke er tilmeldt Betalings Service og som ønsker penge retur den 10. juli 2018, skal oplyse deres bank-konto-nr. inden den 1. juli 2018 på e-mail. adr. vojensfjernvarme@mail.dk

Årsaflæsning af fjernvarmemåler fremadrettet:

Årsaflæsning foretages automatisk den 31. december. Varmeopgørelsen og nyt budget sendes til forbrugeren i slutningen af januar måned via Betalings Service. Første rate forfalder den 1. februar hvor evt. overskydende penge bliver brugt som betaling af rate 1. Er beløbet større end raten, bliver pengene overført til dig enten via BetalingsService eller bank, (se ovenstående information). Såfremt varmeforbruget er større end budgetteret, bliver differencen opkrævet den 1. februar sammen med rate 1.

Med venlig hilsen

Vojens Fjernvarme a.m.b.a.

Bestyrelsen.