Generalforsamling 4. september 2018

ORDINÆR GENERAL FORSAMLING TIRSDAG DEN 4. SEPTEMBER 2018 KL. 19.00 PÅ Tingvejen 47, 6500 Vojens MED FØLGENDE DAGSORDEN:

     1.  Valg af dirigent.

     2.  Bestyrelses beretning for det forløbne regnskabsår.

     3.  Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.

     4.  Budget for indeværende driftsår fremlægges.

     5.  Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for

           kommende år.

    6.  Indkomne forslag fra andelshavere.

           Ingen forslag modtaget.

     7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer.

           På valg Willy Langmack. Modtager genvalg.

     8.  Valg af suppleanter til bestyrelsen.

    9.  Valg af statsautoriseret revisor.

   10.  Eventuelt.

 

Det reviderede årsregnskab kan ses på hjemmesiden www.vojensfjernvarme.dk senest den 27. august eller fremsendes ved henvendelse til 74542901.

 

VOJENS FJERNVARME a.m.b.a.

BESTYRELSEN