Generalforsamling

EKSTRA ORDINÆRE GENERAL FORSAMLINGER

TIRSDAG DEN 6. marts 2018 KL. 19.00 og TIRSDAG DEN 20. marts 2018 KL. 19.00

PÅ ADRESSEN 
VOJENS FJERNVARME, TINGVEJEN 47, 6500 VOJENS

MED FØLGENDE DAGSORDEN:

 1.  Valg af dirigent.

 2.  Forslag fra bestyrelsen om ændring af § 10.1 i vedtægterne så regnskabsåret følger kalenderåret fra 1. januar 2019.

I §10.1 står der at:
Selskabets regnskabsår går fra 1. juni til 31. maj. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

 § 10.1 foreslås ændret så der kommer til at stå:
Selskabets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Årsregnskabet opgøres under hensyntagen til lovgivningens bestemmelser og god regnskabsskik.

Godkendelse af ændring af § 10.1 betyder, at vi i 2018 udarbejder et forkortet regnskabsår for perioden fra 1. juni 2018 til 31. december 2018.

Begrundelse for omlægning af årsregnskabet er, at Folketinget kræver indberetning i henhold til den økonomiske regulering på fjernvarmeområdet over en periode, der følger kalenderåret fra 1. januar 2019.

 

   

VOJENS FJERNVARME a.m.b.a.

                                           BESTYRELSEN